23:30 Apostel Maldonado
00:00 Kom och forstš
00:30 Fatesh Al Mara
01:00 Men 7K Tfam
02:00 Sat7 - Half hour in studio