18:00 Livets Ord
19:00 Sverige - LIVE
21:00 Reza Safa TBN
21:30 Zola Levitt Presents
22:00 Min väg, mit liv