22:00 Urgammal tro för en modern tid
22:30 Love Revival
23:00 Kraften i Guds visdom för din ekonomi
23:30 Hjältar i Guds Rike
00:00 New Page