12:30 Jesusnett Trygg Tro
Jesusnett Trygg TroGjennom dette programmet vil vi gi kunnskap om Jesus og kristen tro så flere kan komme til tro på ham og bli styrket i sitt liv med Gud. Trygg Tro og Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
13:00 Guds frie natur
13:30 Bill Gaither - Mark Lowry Dogs Heaven
14:00 Grenland Kristne Senter
14:30 Jesusnett Sangglede Retro