08:00 Studio Direkte (R)
11:00 ES-TV, ěnskesangen
ES-TV, ØnskesangenØnskesangen, med Lise Karlsen er seernes eget ønskeprogram som sendes lørdager kl. 11.00 og kl. 18.00. Estv har som mål å nå flest mulig mennesker med positive livssynsprogrammer, hvor de også peker på at Jesus kan sette fri fra alle typer rusmidler. Vårt motto er “Ennå er det håp”.  
12:00 Kjemper i Guds rike
12:30 Bill Gaither - Giving Thanks
13:00 Ny skapning
Ny skapningNy skapning